Zasady montażu czujników tlenku węgla

08-01-2018 15:24
Poradniki

ZALECANE MIEJSCA INSTALACJI CZUJNIKÓW TLENKU WĘGLA

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo domowników zaleca się zainstalowanie czujników tlenku węgla we wszystkich pomieszczeniach, w których używane są urządzenia emitujące spaliny. Dodatkowo czujniki CO należy zainstalować w pokojach, w których mieszkańcy spędzają większość czasu, w sypialniach i na każdym piętrze domu.

Jeżeli w domu mamy więcej niż jedno urządzenie emitujące spaliny i posiadamy ograniczoną liczbę czujników tlenku węgla, przy wyborze miejsca instalacji należy wziąć pod uwagę poniższe zalecenia:
 • czujniki CO należy zamontować w pomieszczeniach, w których są urządzenia z otwartą komorą spalania (tzn. bez odprowadzania spalin np. biokominki, piecyki naftowe, olejowe nagrzewnice powietrza) lub zamkniętą komorą spalania (tzn. z odprowadzeniem spalin do komina)
 • czujnik CO należy umieścić w pomieszczeniu, w którym mieszkańcy spędzają większość czasu (np. w salonie lub pokoju dziennym)
W przypadku urządzeń z otwartą lub zamkniętą komorą spania, czujnik CO powinien być zainstalowany, w każdym pomieszczeniu, przez które przechodzi przewód kominowy.

W pomieszczeniach mieszkalnych mogą być montowane tylko i wyłącznie czujniki tlenku węgla spełniające normę PN-EN50291-1:2010/A1:2013-05.


KAWALERKA

W przypadku lokalizacji takich, które tworzą jedną przestrzeń użytkową wraz miejscem do spania np. kawalerki, czujnik tlenku węgla należy umieścić możliwie jak najdalej od kuchenki i jak najbliżej miejsca do spania. Czujnik CO powinien być zawieszony na wysokości dróg oddechowych, czyli tzw. „strefy oddychania”.


KOTŁOWNIA

Jeżeli urządzenie spalające paliwo znajduje się w pomieszczeniu, które nie jest normalnie użytkowane np. w kotłowni, czujnik CO należy umieścić tuż za do drzwiami tego pomieszczenia, tak aby sygnał był łatwo słyszalny. Alternatywnie w pomieszczeniu takim można zamontować czujnik CO z opcją bezprzewodowego połączenia z innymi czujnikami lub czujnik CO typu A, który ma wyjście umożliwiające podłączenie sygnalizatora zewnętrznego.POJAZDY KAMPINGOWE i ŁODZIE

W pojazdach kampingowych oraz na łodziach mogą być montowane tylko i wyłącznie czujniki tlenku węgla spełniające normę PN-EN 50291-2:2010.

W pojazdach kampingowych oraz na łodziach może wystąpić dodatkowe ryzyko przedostania się do ich wnętrza, przez otwory wentylacyjne, tlenku węgla emitowanego przez pojazdy, silniki i generatory spalinowe, czy też grille znajdujące się w ich pobliżu. Nie zmienia to jednak podstawowych wytycznych dotyczących umiejscowienia czujników CO. Pojazdy kampingowe i łodzie powinny być wyposażone w czujnik CO umieszczony w pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia emitujące spaliny, zamontowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w dziale „Zalecane miejsca montażu w pomieszczeniu z urządzeniem emitującym spaliny”. Jeżeli pojazd kampingowy lub łódź mają jedną przestrzeń użytkową wraz miejscem do spania, to można ją uznać za odpowiednik kawalerki, wobec czego wystarczy jeden czujnik tlenku węgla. Jeżeli jednak, miejsce do spania znajduje się w pomieszczeniu innym niż to, w którym jest urządzenie (-a) emitujące spaliny, to także tam należy umieścić czujnik CO, zgodnie z wytycznymi opisanymi w dziale „Zalecane miejsce montażu w pomieszczeniu bez urządzenia emitującego spaliny.”GDZIE W POMIESZCZENIU NIE NALEŻY MONTOWAĆ CZUJNIKA:

 • w przestrzeni zamkniętej (np. w szafce)
 • w miejscach, w których może być zasłonięty (np. meblami lub zasłonami)
 • bezpośrednio nad zlewem lub kuchenką
 • w pobliżu okien lub drzwi, kratki wentylacyjnej lub innych otworów wentylacyjnych
 • w pobliżu wentylatora wyciągowego
 • w miejscu, w którym temperatura może spadać poniżej -10°C lub przekraczać 45°C, chyba, że czujnik jest przystosowany do pracy w innych temperaturach
 • w miejscach, w których zabrudzenia lub kurz mogą zablokować działanie czujnika
 • w miejscach mokrych lub wilgotnych
 • nad źródłami ciepła na przykład grzejnikami, nawiewnikami gorącego powietrza;
 • w bezpośrednim sąsiedztwie kuchenki lub innego urządzenia wykorzystywanego do gotowania
 • blisko rozcieńczalników, rozpuszczalników oraz odświeżaczy powietrza


GDZIE W POMIESZCZENIU NALEŻY ZAMONTOWAĆ CZUJNIK?

Niezależnie od wybranego miejsca montażu, diody sygnalizacyjne czujnika CO muszą być widoczne dla osoby przebywającej w jego pobliżu.

Nie jest możliwe podanie szczegółowych wytycznych odnośnie dokładnego miejsca montażu czujnika CO, które pasowałyby do wszystkich rodzajów pomieszczeń i ich sposobów użytkowania. Podane poniżej wytyczne powinny być brane pod uwagę przy określeniu optymalnej lokalizacji w odpowiedniej sytuacji.ZALECANE MIEJSCE MONTAŻU W POMIESZCZENIU Z URZĄDZENIEM EMITUJĄCYM SPALINYPrzykład montażu czujnika CO w pomieszczeniu, w którym jest potencjalne źródło tlenu węgla

Jeżeli w pomieszczeniu jest urządzenie emitujące spaliny np. piecyk gazowy, kominek, norma PN-EN50292:2013 zaleca montaż czujnika na ścianie lub suficie.

Jeżeli w pomieszczeniu jest ścianka działowa, to czujnik CO powinien zostać zamontowany w tej części pomieszczenia, w której znajduje się potencjalne źródło tlenku węgla.


MONTAŻ NA ŚCIANIE

W przypadku montażu na ścianie czujnik należy umieścić:

 • w odległości od 1 do 3 m (mierzonej w poziomie) od urządzeń, które mogą być potencjalnym źródłem emisji tlenku węgla
 • powyżej górnej krawędzi drzwi i okien
 • możliwie blisko sufitu, jednak nie bliżej niż 150 mm, aby uniknąć jego instalacji w tzw. "martwej strefie", w której jest ograniczona cyrkulacja powietrza


MONTAŻ NA SUFICIE

W przypadku montażu na suficie, czujnik powinien znajdować się co najmniej 300 mm od ściany, żeby uniknąć montażu w tzw. "martwej strefie”.

Przykładowe miejsca montażu czujnika CO w pomieszczeniu, w którym jest potencjalne źródło tlenu węgla

Pomimo, że tlenek węgla ma podobną gęstość do otaczającego powietrza, montaż czujnika CO możliwie blisko sufitu lub na suficie, w pomieszczeniach z urządzeniem emitującym spaliny zalecany jest ze względu na fakt, że tlenek węgla będący częścią ciepłej mieszaniny gazów ma tendencję do unoszenia się do momentu, aż ulegnie ochłodzeniu.


Przykład rozprzestrzeniania się tlenku węgla wraz z produktami spalania.
W POMIESZCZENICH Z UKOŚNYM SUFITEM I URZĄDZENIEM EMITUJĄCYM SPALINY

W pomieszczeniach z ukośnym sufitem czujnik CO powinien być zamontowany w wysokiej części pomieszczenia.

Przykład montażu czujnika CO w pomieszczeniu z ukośnym sufitem, w którym jest potencjalne źródło tlenu węgla
POMIESZCZENIE Z URZĄDZENIEM EMITUJĄCYM SPALINY, TWORZĄCE JEDNĄ PRZESTRZEŃ UŻYTKOWĄ Z MIEJSCEM DO SPANIA

W przypadku lokalizacji takich, które tworzą jedną przestrzeń użytkową wraz miejscem do spania, czujnik tlenku węgla należy umieścić możliwie jak najdalej od kuchenki i jak najbliżej miejsca do spania. Czujnik CO powinien być zawieszony na wysokości dróg oddechowych, czyli tzw. „strefy oddychania”.

Przykładowe miejsca montażu czujnika CO w pomieszczeniu tworzącym jedną przestrzeń użytkową wraz z miejscem do spania.ZALECANE MIEJSCE MONTAŻU W POMIESZCZENIU BEZ URZĄDZENIA EMITUJĄCEGO SPALINY

Jeżeli czujnik CO ma być zamontowany w pomieszczeniu, w którym nie ma urządzenia emitującego spaliny lub w pomieszczeniach znajdujących się z dala od ww. urządzeń, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN50292:2013, powinien on znajdować się względnie blisko „strefy oddychania” tj. na wysokości dróg oddechowych. W sypialni czujnik czadu możemy postawić na szafce nocnej lub zamontować na ścianie na wysokości ok. 1 metra od podłogi. Na korytarzu czujnik CO możemy zamontować np. na ścianie na wysokości ok. 1.5 metra od podłogi.

Przykład montażu czujnika CO w sypialni, w której nie ma potencjalnego źródła tlenu węglaGDZIE W POJAZDACH KAMPINGOWYCH i ŁODZIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ CZUJNIK?

W pojazdach kampingowych i łodziach nie zawsze jest możliwe znalezienie optymalnego miejsca montażu czujnika CO. Na przykład w małym samochodzie kampingowym lub małej łodzi może brakować pionowych powierzchni nadających się do jego zamocowania. Niemniej jednak w takich sytuacjach, przy wyborze odpowiedniego miejsca montażu czujnika CO, należy wziąć pod uwagę dwa najważniejsze zalecenia:

 • nie montować czujnika tlenku węgla bezpośrednio na źródłem ciepła lub pary
 • czujnik CO należy umieścić w odległości od 1 do 3 m (mierzonej w poziomie) od krawędzi najbliższego urządzania, które może być potencjalnym źródłem emisji tlenku węgla

Podczas nieprawidłowego ładowania akumulatorów na łodziach lub jachtach może dojść do emisji wodoru, który zakłóca działanie czujnika CO powodując jego aktywację.MONTAŻ WOLNOSTOJĄCY

Czujnik może pracować jako urządzenie wolnostojące (np. umieszczony na półce lub stole). W przypadku instalacji wolnostojącej, czujnik należy postawić w taki sposób, aby nie mógł on zostać przypadkowo zrzucony na podłogę. Wybór miejsca powinien być zgodny z instrukcjami opisanymi powyżej. Czujnik musi zawsze znajdować się w położeniu pionowym.CZYNNIKI ZAKŁÓCJĄCE PRACĘ CZUJNIKÓW TLENKU WĘGLA

Czujnik tlenku węgla nie powinien być wystawiony na działanie nadmiernych oparów benzyny, oleju napadowego, rozpuszczalników, alkoholi ani płynów czyszczących. W jego pobliżu nie należy używać środków polerujących i czyszczących na bazie związków organicznych, perfum lub aerozoli w sprayu, zmywacza do paznokci, czy też odświeżaczy powietrza. Niżej wymienione związki chemiczne mogą zakłócić działanie czujnika tlenku węgla i powodować fałszywe alarmy: metan, propan, izobutan, izopropanol, etylen, benzen, toluen, octan etylu, siarkowodór, wodór, dwutlenek siarki.

Działanie czujnika CO może zakłócać wodór emitowany m.in. podczas ładowania akumulatora, bądź utwardzania betonu lub cementu w określonych warunkach. Lotne związki organiczne (LZO), np. alkohole mogą przedostawać się do powietrza z substancji chroniących przed wilgocią lub innych powłok zawierających alkiloalkoksysilany, powodując tym samym aktywację alarmu.

Czujnik CO może reagować na krótkotrwałe emisje spalin na przykład podczas rozruchu urządzenia gazowego lub rozpalania kominka. Aktywację sygnalizacji alarmowej może spowodować, również duża koncentracja dymu tytoniowego.

Materiały szkoleniowe: Aisko Sp. J. / Kidde.pl
Autor wpisu
mł. bryg.
Strażak PSP
Kierownik Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej
Spodobał Ci się artykuł?
Polub naszą stronę na Facebooku