Jednostki PSP i OSP

województwo warmińsko-mazurskie

ładowanie rankingów
Powiaty
PowiatOSPPSP
węgorzewski
4
0
2
0
gołdapski
5
0
2
0
olecki
9
1
2
1
Olsztyn
1
0
4
0
Elbląg
0
0
4
0
szczycieński
5
1
2
1
piski
8
0
2
1
ostródzki
11
0
3
1
olsztyński
19
1
1
0
olecko-gołdapski
0
0
0
0
nowomiejski
5
0
2
0
nidzicki
5
0
2
0
mrągowski
8
0
2
0
lidzbarski
4
0
2
0
kętrzyński
5
0
2
0
iławski
5
0
2
0
giżycki
6
0
2
0
ełcki
3
0
2
0
elbląski
12
2
1
0
działdowski
4
0
2
1
braniewski
7
0
2
0
bartoszycki
4
0
2
0