Najstarsze jednostki PSP w Polsce

1. JRG SKAWINA
małopolskie
1968 r.
2. JRG nr 1 Kraków
małopolskie
1879 r.
3. JRG nr 8 m.st.Warszawa
mazowieckie
1958 r.